Oiva-raportit

OIVA-RAPORTIT

Oiva on järjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan Oiva-raportteina internetissä. Raporteissa yritysten elintarviketurvallisuutta arvioidaan hymynaamoin.


Elintarviketurvallisuuden tasosta kertovia hymiöarvosanoja on neljä: oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono. Oiva-raportti sisältää useita erillisiä hymiöarvosanoja, sillä hymiöitä annetaan tulokseksi kaikista tarkastetuista asiakokonaisuuksista. Tarkastuksen tulos määräytyy sen perusteella, mikä on kaikkien tarkastettujen kohtien heikoin arvosana.

Oivan tavoitteena on tulosten julkaisun lisäksi yhtenäistää valvontaa sekä lisätä elintarvikealan toimijoiden ja viranomaisten toiminnan avoimuutta. Oiva kannustaa elintarvikealan yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniastaan ja tuotteiden turvallisuudesta.

Lisätietoja Oivasta löytyy osoitteesta www.oivahymy.fi.
Oivaa koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, mutta tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat.

Katso Juhlamaailma-myymälöiden Oiva-raportit tästä.