Valotikut polkupyörään 6 kpl/pkt

Tuotenumero: 90-0978 Viivakoodi: 4029811400188
Tarkistetaan saatavuutta
2,95 €
Hinta sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.
 

Valotikut polkupyörään 6 kpl/pkt

Ohuet valotikut polkupyörään kiinnitettäväksi

Pituus 20 cm

Pakkaus sisältää muoviset klipsut tikkujen kiinnittämistä varten.


FI

Varoitus! Pidä tuote alkuperäisessä pakkauksessaan ennen käyttöä. Älä puhkaise tai leikkaa valotikkua. Sisältö voi aiheuttaa pysyviä tahroja vaatteille tai huonekaluille. Vältä kosketusta silmien ja ihon kanssa. Joutuessa kosketuksiin silmien tai ihon kanssa, huuhtele huolellisesti vedellä. Älä juo tai niele sisältöä. Älä altista valotikkuja suoralle auringon valolle tai kuumalle lämpötilalle. Käytön jälkeen hävitä valotikku kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote ei ole lelu. Ei lapsille. Säilytä tiedot myöhempää käyttöä varten.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Käytä vain ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa. 

Mikäli tarvitset lääkärin hoitoa, näytä alkuperäinen pakkaus ja nämä tiedot.

Haitallista nieltynä.

Ärsyttää ihoa.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Voi aiheuttaa ärsytystä hengitysteissä.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Tuotteen käyttö. Ota tuote pakkauksesta. Taivuta valotikkuja pitämällä kiinni valotikun päistä, napsauta ja ravista. Valoefekti saavutetaan muutamassa minuutissa.


SE

Varning! Förvara produkten i originalförpackningen före användning. Klipp inte eller stick inte Glow stick. Kan orsaka bestående fläckar på kläder och möbler. Undvik kontakt med ögon och hud. Vid kontakt med ögon eller hud skjöl noggrant med vatten. Drick inte eller svälja innehållet. Utsätt inte Glow Sticks för direct solljus eller varm temperature. Efter användning kasseras med hushållsavfall. Denna produkt är inte en leksak. Inte för barn. Spara informationen för framtida referens.

Kan orsaka irritation i luftvägarna. Förvara utom räckhåll för barn.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  Endast för användning utomhus eller i väl ventilerade utrymmen

Om du behöver läkarvård, visa originalförpackningen och denna information.

Skadligt vid förtäring.

Irriterar huden

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja


Användning av produkten. Packa upp produkten. Håll i ändarna på glow sticks, böj på flera ställen, klicka och skaka. Full glödeffekt uppnås inom några minuter.


 
 
20 cm
värikäs
Muovi
6
Tarkistetaan saatavuutta
Toimitamme tilaukset yleensä 1-3 päivässä tilauksesta

ILMAINEN VAIHTO JA PALAUTUS

Kaikissa verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa ilmainen vaihto ja palautus
Kotimainen yritys joka on perustettu jo vuonna 1991
Voit noutaa verkkokauppatilauksesi aina ilman toimituskuluja